جمعه
29
فروردین
1393
نرم افزار قانون همراه مورد استفاده وكلا
نام کاربری رمزعبور رمزعبور خود را فراموش کردید؟ نام کاربری خود را فراموش کردید؟ ایجاد یک حساب کاربری

فروشگاه محصولات حقوقی

برای خرید محصولات ما به

فروشگاه موسسه

مراجعه کنید.

به روز رسانی قانون همراه

به روز رسانی قانون همراهنسخه جدید قانون همراه با پشتیبانی از گوشی های لمسی و امکانات جدید آماده به روز رسانی است.

 

آمار سایت

اعضا : 4855
محتوا : 3699
بازدیدکنندگان : 2163848
صفحه اصلی > بانک قوانین و مقررات > نیروهای مسلح > مقررات عمومی >

آیین نامه اجرایی قانون واگذاری پرداخت حقوق و مزایای ماهانه وراث شهدا و مفقودین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کارمندان کشوری به بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی - مصوب 1365

قوانین 

آیین نامه اجرایی قانون واگذاری پرداخت حقوق و مزایای ماهانه وراث شهدا و مفقودین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کارمندان کشوری به بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 22/10/64 مجلس شورای اسلامی - مصوب 15/5/1365
ماده 1 ـ پرسنل و کارکنان موضوع قانون واگذاری پرداخت حقوق و مزایای ماهانه وراث شهدا و مفقودین نیروهای مسلح‌ جمهوری ‌اسلامی ایران و کارمندان کشوری به بنیاد شهید انقلاب اسلامی و سازمان‌های زیر که بعد از به ثمر رسیدن انقلاب ‌اسلامی ایران شهید یا مفقود الاثر شده یا بشوند مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود.
الف ـ نیروهای نظامی و انتظامی شامل ارتش‌، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌ ، ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران ‌، شهربانی ‌جمهوری اسلامی ایران و کمیته انقلاب اسلامی ایران‌.
ب ـ وزارتخانه‌ها ، موسسات ‌، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت‌، نهادهای انقلابی ‌، شهرداری ‌ها ، سازمان‌ های وابسته و سازمان‌ های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است‌.
تبصره 1 ـ مشترکین صندوقهای بازنشستگی ماده فوق به شرح لیست پیوست می‌باشد.
تبصره 2 ـ داوطلبان غیر نظامی موضوع قانون مربوط به وضع خدمتی داوطلبان غیر نظامی که در مناطق عملیاتی با نیروهای‌مسلح همکاری می‌نمایند مصوب 12/9/64 مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود.
ماده 2 ـ نحوه برقراری مستمری وراث شهدا به شرح زیر خواهد بود:
الف ـ نیروهای نظامی و انتظامی موظفند طبق قوانین و مقررات مربوط پس از احراز شهادت و تعیین وراث مستمری بگیر هرشهید مدارک لازم را به ادارات بازنشستگی و بیمه و یا سازمان مشابه ذیربط ارسال نمایند ادارات مزبور تعداد وراث مستمری ‌بگیر و میزان مستمری هر یک را ضمن نمونه پیوست به منظور پرداخت مستمری به بنیاد شهید انقلاب اسلامی اعلام‌خواهند نمود.
ب ـ سازمان‌های موضوع بند ب ماده یک این آیین نامه پس از احراز شهادت کارکنان خود و تعیین وراث مستمری یا وظیفه ‌بگیر و میزان سهم هر یک در مرجع ذیصلاح و عنداللزوم تایید صندوق بازنشستگی ذیربط مراتب را ضمن نمونه پیوست به‌منظور پرداخت مستمری به بنیاد شهید انقلاب اسلامی اعلام خواهند نمود.
ماده 3 ـ بنیاد شهید انقلاب اسلامی برابر مندرجات نمونه ارسالی مندرج در ماده 2 (ابلاغ پرداخت‌) نسبت به پرداخت‌مستمری یا حقوق وظیفه اقدام می‌نماید.
ماده 4 ـ سازمان‌های موضوع ماده یک موظفند پس از وقوع شهادت و قبل از انجام اقدامات مربوط به احراز شهادت و تعیین ‌وراث مستمری یا وظیفه بگیر و میزان آن مراتب را به منظور پرداخت مبلغی به عنوان علی الحساب ضمن نمونه شماره 3 ازطریق ادارات بازنشستگی و بیمه یا سازمان ‌های مشابه مربوط به بنیاد شهید انقلاب اسلامی اعلام نمایند. بنیاد شهید انقلاب‌اسلامی موظف است برابر مبالغ مندرج در نمونه پیوست مذکور نسبت به پرداخت وجه علی الحساب اقدام و پس ازبرقراری مستمری به هزینه قطعی منظور نماید.
تبصره ـ در صورتی که برقراری حقوق ، مستمری و مزایای مستمر ماهانه مورد تایید قرار نگرفت معادل وجوه علی الحساب ‌پرداختی توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی به وراث این قبیل پرسنل‌ ، وسیله صندوق ذیربط یا سازمان متقاضی پرداخت‌ علی ‌الحساب در وجه بنیاد شهید انقلاب اسلامی حواله خواهد شد.
ماده 5 ـ در صورت اعتراض هر یک از کسانی که خود را مستحق دریافت مستمری یا وظیفه می‌دانند به موضوع برابر قوانین ومقررات مربوط رسیدگی و در صورت لزوم برقراری مستمری یا وظیفه جهت معترض مراتب به بنیاد شهید انقلاب اسلامی ‌اعلام خواهد شد.
ماده 6 ـ چنانچه هر یک از مستمری یا وظیفه بگیران طبق قوانین و مقررات مربوط فاقد استحقاق دریافت مستمری شوند بنیاد شهید انقلاب اسلامی مراتب را با ذکر علت حسب مورد به ادارات بازنشستگی و بیمه یا سازمان‌های ذیربط اعلام‌ خواهد نمود تا سازمان ‌های موصوف پس از رسیدگی و تایید نسبت به قطع یا اضافه نمودن آن به سهم سایر مستمری یا وظیفه ‌بگیران اقدام و مراتب را به بنیاد شهید انقلاب اسلامی اعلام نماید.
ماده 7 ـ چنانچه مطالبات مستمری یا وظیفه بگیران تکافوی استیفای طلب سازمان یا صندوق ذیربط را ننماید بنیاد شهید انقلاب اسلامی موظف است حسب اعلام سازمان ‌های ذیربط مانده بدهی را از محل مستمری یا حقوق وظیفه یا برابر ضوابط مورد عمل خود به حساب سازمان ذینفع واریز نماید.
ماده 8 ـ اعتبار مصوب مربوط به حقوق شهدا که در بودجه سال 1365 کل کشور مربوط به سازمان‌های ماده یک این‌آیین ‌نامه منظور شده است بر حسب مورد با اعلام وزارتخانه ‌ها و سازمان‌ های ذیربط از طریق وزارت برنامه و بودجه از بودجه ‌آنان کسر و به اعتبار بنیاد شهید انقلاب اسلامی اضافه خواهد شد و پیش‌بینی برآورد اعتبار مربوط به سال ‌های بعد با بنیادشهید انقلاب اسلامی خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه اعتبار مصوب انتقال یافته از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مطابق تبصره یک قانون تکافوی پرداخت مستمری‌وراث شهدا را ننماید وزارت برنامه و بودجه موظف است براساس درخواست بنیاد شهید انقلاب اسلامی رأساً نسبت به‌تامین کسری اعتبار اقدام نماید.
ماده 9 ـ مطالبات مربوط به مستمری وراث شهدا که تا پایان سال 1364 وسیله سازمان‌های مندرج در ماده یک این آیین نامه‌پرداخت نشده باشد حسب درخواست بنیاد شهید انقلاب اسلامی از محل تعهدات پرداخت نشده بودجه سال مربوط تامین‌و پرداخت خواهد شد.
ماده 10 ـ آن دسته از صندوقهای بازنشستگی خاص سازمان‌های موضوع این قانون که از محل درآمدهای عمومی استفاده ‌نمی‌نمایند موظفند مستمری و حقوق وظیفه یا عناوین مشابه مربوط به کارکنان مشمول (شهید ـ مفقود) خود را به تفکیک ‌سالیانه به منظور پرداخت مستمری و حقوق وظیفه بگیران به بنیاد شهید انقلاب اسلامی حواله نماید.
ماده 11 ـ صندوقهای بازنشستگی سازمان‌های موضوع این آیین نامه (بجز مشمولین ماده فوق) موظفند میزان کسورات‌بازنشستگی پرسنل و کارکنانی را که از تاریخ 22/10/1364 (تاریخ تصویب قانون‌) به درجه رفیع شهادت نایل شده یامی‌شوند به تفکیک محاسبه و به حساب بنیاد شهید انقلاب اسلامی منتقل نمایند.
وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمیته انقلاب اسلامی ایران بعد از تشکیل صندوق بازنشستگی مکلفند کسور متعلقه‌را به بنیاد شهید انقلاب اسلامی انتقال دهند.
ماده 12 ـ امور مربوط به خدمات درمانی مستمری بگیران شهدا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کماکان وسیله ‌نیروهای مذکور انجام خواهد شد.
ماد ه 13 ـ امور مربوط به خدمات درمانی وظیفه بگیران سازمان‌های موضوع بند ب ماده یک این آیین نامه مطابق تبصره 5قانون خواهد بود.
تبصره ـ امور درمانی سازمان‌هایی که خدمات درمانی خاص ارایه می‌دهند کماکان به عهده سازمان‌های مذکور بوده و حق‌بیمه آن برابر مقررات سازمان ذیربط توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی از حقوق وظیفه کسر و به سازمان مربوطه حواله ‌خواهد شد.
ماده 14 ـ اعطا کمک‌ های غیر نقدی مستمری و وظیفه بگیران شهدا که برابر مقررات تبصره 56 قانون بودجه سال 1363 و آیین نامه اجرایی آن پرداخت می‌شود با بنیاد شهید انقلاب اسلامی خواهد بود. هزینه مربوط به سال 1365 وسیله ‌سازمان‌های موضوع ماده 1 این قانون به حساب بنیاد شهید انقلاب اسلامی واریز خواهد شد.
بنیادشهید انقلاب اسلامی از سال 1366 به بعد اعتبار مربوط به اجرای این ماده را در بودجه خود پیش‌بینی خواهد نمود.
تبصره ـ بنیاد شهید انقلاب اسلامی موظف است پس از دریافت اعتبار موضوع این ماده حسب مورد نسبت به تهیه بن‌کمک‌های غیر نقدی و یا دفترچه کمک‌ های غیر نقدی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تحویل آن به مستمری یا وظیفه بگیران اقدام نماید.
ماده 15 ـ خدمات رفاهی و امتیازاتی که به موجب قوانین و مقررات استخدامی سازمان‌های مندرج در ماده یک این آیین نامه‌پیش‌بینی شده یا بشود به مستمری یا وظیفه بگیران نیز تعلق می‌گیردو کماکان وسیله سازمان‌های مذکور انجام خواهد شدچنانچه بنیاد شهید انقلاب اسلامی خدمات رفاهی دیگری اضافه بر خدمات مذکور به وراث سایر شهدا ارایه نمایدمستمری یا وظیفه بگیران فوق الذکر نیز از آن بهره‌مند خواهند شد.
تبصره ـ خدمات رفاهی و امتیازاتی که به موجب قوانین استخدامی سازمان‌های مذکوربرقرار شده یا بشود به بنیاد شهیدانقلاب اسلامی اعلام خواهد شد.
ماده 16 ـ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های موضوع ماده یک این آیین نامه موظفند از ابتدای سال‌1365مشخصات مفقودین خود را که دارای عایله تحت تکفل می‌باشند پس از تعیین عایله تحت تکفل و میزان حقوق و مزایای‌ خالص پرداختی (برابر آخرین فیش حقوقی‌) ضمن نمونه شماره چهار به بنیاد شهید انقلاب اسلامی اعلام و وجوه مزبور راماهانه به حساب بنیاد شهید انقلاب اسلامی واریز نمایند.
تبصره 1 ـ هرگاه حیات مفقود وسیله سازمان متبوع وی احراز گردد مراتب به بنیاد شهید انقلاب اسلامی اعلام می‌گردد.
بنیاد شهید انقلاب اسلامی ضمن خودداری از ادامه پرداخت‌، وجوه پرداخت نشده را به سازمان ذینفع اعاده خواهد نمود.
تبصره 2 ـ چنانچه وسیله سازمان‌های مندرج در ماده یک این آیین نامه شهادت فرد مفقود احراز گردد سازمان ‌های مذکور موظفند ضمن قطع حقوق و مزایای مفقود نمونه شماره یک و دو را تنظیم و به منظور پرداخت مستمری و حقوق وظیفه ازتاریخ اعلام شهادت به بنیاد شهید انقلاب اسلامی ارسال دارند.
بنیاد شهید انقلاب اسلامی مکلف است ضمن اعاده وجوه پرداخت نشده نسبت به پرداخت مستمری و حقوق وظیفه برابرمقررات این آیین نامه اقدام نماید.
تبصره 3 ـ دستگاه‌های اجرایی و صندوقهای مربوط مکلفند به منظور تحقق کامل و انتقال قطعی و رفع نواقص مورد عمل‌نیروهای انسانی مورد نیاز را در این مورد در اختیار بنیاد شهید انقلاب اسلامی قرار دهند.
تبصره 4 ـ درمورد مفقودین موضوع تبصره فوق تاتاریخ اعلام شهادت‌، وسیله سازمان ذیربط از نظر پرداخت حقوق ومزایای عایله تحت تکفل آنان برابر مقررات مفقودین رفتار خواهد شد.
ماده 17 ـ انجام خدمات رفاهی و برقراری امتیازاتی که به موجب قوانین و مقررات استخدامی مربوط به پرسنل یا کارکنان ‌مفقود تعلق می‌گیرد کماکان به عهده سازمان ذیربط خواهد بود.
ماده 18 ـ دستورالعمل اجرایی و فرم‌های مربوط به آیین نامه فوق توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی تهیه و به دستگاه‌ها ابلاغ‌خواهد گردید.

دسته بندی درختی بانک قوانین