جمعه
05
اردیبهشت
1393
نرم افزار قانون همراه مورد استفاده وكلا
نام کاربری رمزعبور رمزعبور خود را فراموش کردید؟ نام کاربری خود را فراموش کردید؟ ایجاد یک حساب کاربری

فروشگاه محصولات حقوقی

برای خرید محصولات ما به

فروشگاه موسسه

مراجعه کنید.

به روز رسانی قانون همراه

به روز رسانی قانون همراهنسخه جدید قانون همراه با پشتیبانی از گوشی های لمسی و امکانات جدید آماده به روز رسانی است.

 

آمار سایت

اعضا : 4903
محتوا : 3699
بازدیدکنندگان : 2172260
صفحه اصلی > بانک قوانین و مقررات > قوانین حقوقی > شهرداری > قوانین شهرسازی > آیین ‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - مصوب 17/11/1375 هیات وزیران‌ >

فصل سوم‌: پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی ( ماده 26 تا 32 )‌

قوانین 

ماده 33 ـ مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی واجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و شهرک سازی و عمران شهری که اجرای ضوابط ومقررات مزبور در مورد آنهاالزامی است‌ ، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است‌. و وزارت مذکوربا انتشار اعلامیه و اطلاعیه‌ها ، آگاهی‌های لازم را به افراد جامعه خواهد داد.
ماده 34 ـ شهرداریها موظفند در متن تاییدیه نقشه‌های تفکیک زمین و متن پروانه‌های‌ساختمانی و متن پاسخ به هر گونه استعلام درباره کاربری و تراکم اراضی‌ ، مشخصات مصوبات‌طرحهای جامع‌ ، تفصیلی و هادی را که شامل نام مرجع تصویب کننده‌ ، تاریخ تصویب و شماره وتاریخ ابلاغیه قانونی است ذکر نمایند.
ماده 35 ـ مالکان و کارفرمایانی که اقدام به احداث ساختمان می‌کنند موظفند از نخستین روزشروع عملیات اجرایی‌ ، یک نسخه از نقشه ساختمان مهمور شده به مهر شهرداری و یک نسخه ازپروانه ساختمان را ، در تمام مدت اجرای ساختمان‌ ، در محل کارگاه نگهداری نمایند تا در صورت‌مراجعه ماموران کنترل ساختمان در اختیار آنها گذاشته شود.
ماده 36 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی‌می‌توانند در هر موردی که با تخلف مواجه شده یا احتمال تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازی ومقررات ملی ساختمان می‌دهند ، شکایت با اطلاعات خود را به وزارت مسکن و شهرسازی درتهران و سازمان مسکن و شهرسازی در استان ارسال یا تسلیم نمایند.
ماده 37 ـ وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان مسکن و شهرسازی استان‌ ، ساختمانها را رأسابه صورت کنترل نمونه‌ای‌ ، سرزده و موردی یا پس از دریافت شکایت مورد رسیدگی و بازرسی قرارمی‌دهد ، در صورت احراز تخلف از مقررات مذکور در مواد (34) و (35) ( قانون‌ ) و مواد مندرج دراین فصل‌ ، با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به شهرداریها و مراجع‌صدور پروانه ساختمانی و مهندس مسوول نظارت ذیربط ابلاغ می‌نماید.
ماده 38 ـ به منظور اعمال نظارت موضوع ماده (35) قانون‌ ، مراجع و اشخاص یاد شده در ماده‌(34) موظفند در صورت درخواست‌ ، حسب مورد اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در اختیاروزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکردلایل و ومستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسوول نظارت و مرجع‌صدور پروانه ساختمانی دی ربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف‌ ، موضوع قابل پیگیری است‌. در اجرایاین وظیفه کلیه مراجع ذی‌ربط موظف به همکاری می‌باشند.
ماده 39 ـ سازمان مسکن و شهرسازی استان موظف است با همکاریهای نظام مهندسی استان وشهرداریها در محل‌هایی که مشمول ماده (4) قانون نمی‌باشند ، در اجرای ماده (36) قانون نسبت به‌تهیه طرحهای همسان (تیپ‌) در زمینه طراحی و اجرای ساختمان اقدام نماید.
شهرداریها نقشه‌های مذکور را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند و چنانچه متقاضی بر اساس‌نقشه همسان‌ ، درخواست پروانه ساختمان بنماید ، شهرداریها موظفند با رعایت سایر مقررات‌ ، پروانه ساختمانی را صادر و رأسا اعمال نظارت نمایند.
ماده 40 ـ به منظور مطالعات و تحقیقات مورد نیاز برای توسعه نظام مهندسی و اصلاح سیستم‌کنترل در ( مهندسی ساختمان‌ ) و گسترش آن در سطح کشور ، متناسب با امکانات و مقتضیات محلی‌و ارتقا کیفی ( مهندسی ساختمان‌ ) از طریق پیشنهاد اصلاح قوانین‌ ، تدوین آیین ‌نامه ‌های قانونی‌ ، اصلاح و روشها و ساختار اداری و اجرایی و تدوین برنامه‌های آموزشی در سطوح مختلف‌ ، شورایی‌مرکب از 7 عضو تحت عنوان ( شورای توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان‌ ) در وزارت مسکن وشهرسازی تشکیل می‌شود. اعضا و رییس شورای مذکور توسط وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب ودبیرخانه شورای مذکور در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود.
ماده 26 ـ برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی فنی‌ ، دیپلم فنی و همچنین معماران تجربی درصورت قبول شدن در آزمون علمی و عملی مربوط‌ ، در یکی از رشته‌های موضوع ( قانون‌ ) حسب‌مورد ( پروانه اشتغال‌ ) در سه درجه پایه (3) ، پایه (2) و پایه (1) به شرح زیر صادر می‌شود:
الف ـ برای دارندگان مدرک کاردانی فنی مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی در یکی ازرشته‌های موضوع ( قانون‌ ) با:
ـ داشتن (5) سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی در رشته مربوط‌ ، پروانه‌اشتغال به کار کاردانی پایه (3)
ـ جهت ارتقا از پایه (3) به پایه (2) داشتن (4) سال و از پایه (2) به پایه (1) داشتن (6) سال‌سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است‌.
ب ـ برای دارندگان مدرک کاردانی فنی سایر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در یکی از رشته‌های‌موضوع ( قانون‌ ) با:
ـ داشتن (6) سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی در رشته مربوط‌ ، پروانه‌اشتغال به کار کاردانی پایه (3)
ـ جهت ارتقا از پایه (3) به پایه (2) داشتن (4) سال و از پایه (2) به پایه (1) داشتن 6 سال سابقه‌کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است‌.
پ ـ برای دارندگان مدرک دیپلم فنی در یکی از رشته‌های موضوع ( قانون‌ ) با:
ـ داشتن (7) سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت دیپلم در رشته مربوط‌ ، پروانه اشتغال به‌کار تجربی پایه (3)
ـ جهت ارتقا از پایه (3) به پایه (2) داشتن (5) سال و از پایه (2) به پایه (1) داشتن (6) سال‌سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است‌.
ت ـ برای دارندگان سایر مدارک تحصیلی و معماران تجربی در یکی از رشته‌های موضوع قانون‌با:
ـ داشتن (8) سال سابقه کار و تجربه مفید بر اساس مدارک تحصیلی و تجربی در رشته مربوط‌ ، پروانه اشتغال به کار تجربی پایه (3)
ـ جهت ارتقا از پایه (3) به پایه (2) داشتن (5) سال و از پایه (2) به پایه (1) داشتن (6) سال‌سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است‌.
تبصره ـ سابقه و تجربه مفید حسب گواهی‌ها و مدارک مندرج در ماده (6) این آیین ‌نامه و سایرمستندات مورد قبول وزارت مسکن و شهرسازی احراز می‌شود.
ماده 27 ـ متقاضیان موضوع این فصل از آیین ‌نامه باید تقاضای کتبی خود را همراه با مدارک زیردر تهران به وزارت مسکن و شهرسازی و در استانها به سازمان مسکن و شهرسازی استان تسلیم‌نمایند.
الف ـ تصویر مصدق مدرک تحصیلی که به تایید مراجع ذیصلاح رسیده است و در مورد کاردانهابا تعیین و تصریح رشته و گرایش آن‌.
ب ـ گواهی سابقه و تجربه مفید به شرح مذکور در ماده 6 این آیین ‌نامه ‌.
پ ـ ارایه مدرک قبولی در آزمون علمی و عملی‌.
ت ـ فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی‌.
ث ـ فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور ( پروانه اشتغال‌ ) .
ج ـ مدارک عضویت در تشکل حرفه‌ای مربوط‌ ، در صورت تاسیس تشکیلات مذکور.
چ ـ ارایه مدرک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضا قید شده است‌.
ح ـ سایر مدارکی که ارایه آنها به موجب قوانین و مقررات مصوب ضروری است‌.
ماده 28 ـ نحوه برگزاری آزمون و سوالات علمی و تجربی و عنداللزوم مصاحبه حضوری درسراسر کشور یکسان و متحدالشکل می‌باشد.
سوالات به صورت کتبی و به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و در اختیار سازمان‌های‌مسکن و شهرسازی استان قرار می‌گیرد ، تا با نظارت مستقیم و همکاری ( نظام مهندسی استان‌ ) آزمون برگزار شود. تصحیح اوراق و اعلام اسامی پذیرفته شدگان و عنداللزوم انجام مصاحبه‌حضوری در تهران با وزارت مسکن و شهرسازی و در استانها با سازمان مسکن و شهرسازی استان‌است‌.
پس از تاسیس تشکیلات حرفه‌ای‌ ، در برگزاری آزمونها از همکاری تشکیلات مذکور استفاده‌خواهد شد.
ماده 29 ـ به منظور تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای و ظرفیت اشتغال کاردانها و معماران‌تجربی فعالیتهای فنی مهندسی در بخش اجرای ساختمان بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار وموقعیت جغرافیایی به سه گروه ( الف‌ ) و ( ب‌ ) و ( ج‌ ) تقسیم می‌شود. سپس با توجه به پایه ( پروانه‌اشتغال‌ ) و مدرک تحصیلی و سوابق کار حرفه‌ای و توانایی متقاضی و سایر عوامل موثر ، حدودصلاحیت و ظرفیت اشتغال دارنده ( پروانه اشتغال‌ ) طبق دستورالعملی که به وسیله وزارت مسکن وشهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود تعیین و در ( پروانه اشتغال‌ ) درج می‌شود.
ماده 30 ـ مدت اعتبار پروانه اشتغال به کار کاردانی یا کار تجربی 3 سال است و در انقضای‌مدت‌ ، در صورت وجود شرایط لازم قابل تمدید است‌.
ماده 31 ـ کلیه امور مربوط به ( پروانه اشتغال‌ ) اعم از فقدان اعتبار ، یا معلق شدن اعتبار و سایرموارد از جمله تفویض اختیار در مورد صدور و غیر اینها تابع مقررات مصوب مربوط به دارندگان‌پروانه اشتغال به کار مهندسی است‌.
ماده 32 ـ مرجع و نحوه رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای و انضباطی دارندگان پروانه اشتغال به کارکاردانی و تجربی نیز ، مانند دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی است لکن پس از تاسیس‌تشکیلات حرفه‌ای مربوط‌ ، شورای انتظامی استان و مرجع تجدیدنظر با همکاری و هماهنگی‌تشکیلات مذکور اقدام خواهند کرد و موارد خاصی که در مورد این گروه باید مورد توجه مراجع‌رسیدگی کننده قرار گیرد و یا باید از آن استثنا شود با توجه به پیشنهادات تشکیلات حرفه‌ای مربوط‌طی دستورالعملی به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی به شورای انتظامی استان و مرجع‌تجدیدنظر ابلاغ خواهد شد.
دسته بندی درختی بانک قوانین